Vacatures
Management Assistent
Gevelreiniger/Glazenwasser

Activiteit:
Science Tower
Locatie:
Rotterdam

 

Disciplines

Alvorens advies/offerte wordt uitgebracht, wordt er in eerste instantie een inventarisatie van het object gemaakt. Naar aanleiding hiervan wordt in het projectteam een plan van aanpak opgesteld met bijhorende open begroting. Desgewenst kan er een meerjarige begroting worden opgesteld en kunnen mogelijke besparingen door combinaties van werkzaamheden in beeld worden gebracht.

De volgende onderdelen komen hierbij aan de orde:

  • steenachtige ondergronden
  • gevelkozijnen en gevelbekleding
  • beglazing
  • kitvoegafdichtingen
  • bouwkundige gebreken als voegwerk
  • gevelschades
  • beklimmingsvoorzieningen

Aluminium

Aluminium geveldelen zijn bij nieuwbouw voorzien van een beschermlaag.
Door een juist gekozen reiniging en frequentie wordt de levensduur verlengd en blijft het uiterlijk behouden. In de vervuiling aanwezige chemische stoffen kunnen inwerken op de ondergrond en hun sporen nalaten. Door een periodieke reiniging wordt dit proces tegengegaan.

Het verouderen en verweren van aluminium ondergronden als gevolg van weersinvloeden en zonlicht, kan men naast frequente reiniging ook tegengaan door het aanbrengen van een conservering. Hierdoor wordt de achteruitgang van kleur en glans maximaal beperkt.
 

Steenachtige ondergronden

Om esthetische redenen, maar zeker ook voor het behoud van de levensduur, worden gevels gereinigd. Steenachtige ondergronden (onder meer metselwerk, beton en stucwerk) vergen ieder hun eigen specifieke manier van reiniging.

Door het in meer en mindere mate poreuze karakter van steenachtige geveldelen, is het tegengaan van vocht (bijvoorbeeld door hydrofoberen) een mogelijkheid om de eigenschappen te beïnvloeden en de levenscyclus te verlengen.
 

Beglazing

Bekend is het periodiek laten zemen van gevelglas.
Minder bekend zijn de risico’s die leiden tot verwering bij het niet of onvoldoende zorgvuldig periodiek bewassen van deze ondergrond. Zo is er bijvoorbeeld beglazing met zonwerende eigenschappen waarbij maatwerk in het onderhoud nodig is.
 

Bouwkundige gebreken als voegwerk

De kwaliteit tussen gevelsteen en voegwerk moet in een goede verhouding zijn. Wanneer de dichtheid van de gevelsteen groter is, dan zal een in verhouding grotere vochtbelasting het voegwerk zwaarder belasten met schades aan de voegen tot gevolg.

Behalve herstelwerkzaamheden aan het voegwerk, is er ook de mogelijkheid om de vochthuishouding van het oppervlak te reguleren door een behandeling waarbij vochtopname van de ondergrond wordt gereduceerd.
 

Kitvoegafdichtingen

Het afdichten van gevelconstructies komt in de dagelijkse praktijk veel voor. Duurzaamheid en vochtdichtheid zijn hierbij van essentieel belang. Bij het elastisch afdichten gaat het veelal om het beschermen van enigszins beweegbare delen in een constructie.